Concediu in Romania

septembrie 1, 2021 0 Comments
Concediu (concediu anual, concediu parental etc)

 

Concediul plătit în România este de următoarele tipuri:

Concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare conform reglementărilor Codului Muncii sau de 21 de zile lucrătoare conform Contractului Colectiv de Muncă aplicabil. Pe lângă cele 21 de zile mai beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar salariaţii cu invaliditate (3 zile), salariaţii nevăzători (6 zile) şi salariaţii care muncesc în condiţii deosebite (minim 3 zile pe an).

Sărbătorile legale, stabilite prin lege şi contractul colectiv de muncă nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.  

Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Conform Codului muncii, zilele libere plătite – care nu se includ in durata concediului de odihnă – se acordă în cazul unor evenimente familiale deosebite. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situaţii, astfel: la căsătoria salariatului, 5 zile; la căsătoria unui copil, 2 zile; la naşterea unui copil, 5 zile (10 zile dacă a urmat un curs de puericultură); decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor, 3 zile; la decesul bunicilor, fraţilor, surorilor, 1 zi; donatorii de sânge, conform legii; la schimbarea locului de muncă in cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului in altă localitate, 5 zile.

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: 1 şi 2 ianuarie; 24 ianuarie; Vinerea mare; prima şi a doua zi de Paşte; 1 mai; 1 iunie; Duminica Rusaliilor şi a doua zi de Rusalii; 15 august; 30 noiembrie; 1 decembrie; prima şi a doua zi de Crăciun; 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Concediile pentru formare profesională. Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii sunt: concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii; concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate, concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.

Leave a Comment

Your email address will not be published.