Litigii/conflicte la locul de munca

septembrie 2, 2021 0 Comments

În cazul în care consideraţi că sunteţi tratat nedrept la locul de muncă, de exemplu credeţi că sunteţi neindreptatit sau discriminat de angajatorul dumneavoastră ori nu vi se oferă condiţii de muncă corespunzătoare, consultaţi-vă cu un reprezentant al angajatilor/sindicatului. Împreună, ar trebui să încercaţi să semnalaţi informal problema unui superior.

Însă dacă acest lucru nu este posibil sau nu este indicat, trebuie să urmaţi procedura formală de depunere a plângerilor stabilită de angajatorul dumneavoastră. Aceasta poate presupune să-i explicaţi în scris angajatorului dumneavoastră de ce consideraţi că sunteţi tratat nedrept, iar angajatorul dumneavoastră ar trebui să organizeze o întâlnire pentru a discuta despre plângerea dumneavoastră. La această întâlnire, aveţi dreptul să fiţi însoţit de un reprezentant al angajatilor/sindical.

Dacă nu sunteţi mulţumit de rezultat, puteţi solicita o întâlnire pentru depunerea unei contestaţii. Din nou, aveţi dreptul să fiţi însoţit de un reprezentant al angajatilor/sindical.

Dacă sunteţi salariat şi angajatorul dumneavoastră decide să adopte o măsură disciplinară împotriva dumneavoastră, ar trebui să discutaţi cazul dumneavoastră cu un reprezentant sindical şi să consultaţi procedura disciplinară consemnată în contractul dumneavoastră.

Ca regulă de bază, o procedură disciplinară ar trebui să funcţioneze în felul următor:

 • Angajatorul dumneavoastră trebuie să întreprindă o anchetă în cazul în care suspectează că realizaţi performanţe slabe sau că aţi acţionat necorespunzător, pentru a vedea dacă există argumente împotriva dumneavoastră. Angajatorul dumneavoastră vă poate cere să luaţi parte la o întâlnire organizată în scopul anchetei. Chiar dacă nu aveţi dreptul să fiţi însoţit la o astfel de întâlnire, puteţi totuşi solicita acest lucru deoarece un bun angajator va accepta.
 • Ulterior, angajatorul dumneavoastră trebuie să vă comunice oficial, în scris, dacă crede că există suficiente argumente împotriva dumneavoastră. De asemenea, trebuie să vă invite la o întâlnire, să vă informeze că aveţi dreptul să fiţi însoţit de un reprezentant sindical şi să vă transmită dovezile pe care intenţionează să le folosească împotriva dumneavoastră.
 • Angajatorul dumneavoastră trebuie mai apoi să organizeze o întâlnire directă cu dumneavoastră pentru a dezbate problema. Aveţi dreptul să veniţi însoţit la această întâlnire şi ar trebui să anunţaţi angajatorul că doriţi să fiţi însoţit. După întâlnire, angajatorul dumneavoastră trebuie să vă informeze de decizia luată şi de dreptul dumneavoastră de a contesta decizia.

  Dacă sunteţi salariatul organizaţiei respective de cel puţin doi ani, angajatorul dumneavoastră vă poate concedia legal doar dacă demonstrează că sunteţi incompetent. Este ilegală concedierea pe motiv de:

  • Apartenenţă la un sindicat sau activare în cadrul unui sindicat
  • Sănătate şi siguranţă
  • Exercitare a drepturilor dumneavoastră din domeniul muncii
  • Sarcină şi maternitate
  • Discriminare

  Angajatorul dumneavoastră trebuie să urmeze procedura corectă de concediere. În caz contrar, îl puteţi reclama pentru concediere nelegală. Discutaţi cu un reprezentant sindical pentru a obţine mai multe sfaturi.

În cazul în care consideraţi că sunteţi intimidat, hărţuit sau discriminat la locul de muncă, ar trebui să luaţi legătura cu un sindicat.

Aveţi dreptul la nediscriminare pe motiv de rasă, gen, naţionalitate, religie sau convingeri, orientare sexuală, sarcină, maternitate, vârstă sau dizabilitate (cunoscute sub numele de ‘caracteristici protejate’).

Dacă sunteţi o persoană cu dizabilităţi, aveţi dreptul la sprijin suplimentar. Un angajator este obligat să realizeze o serie de ‘adaptări rezonabile’ la nivelul spaţiilor, echipamentului şi orelor de lucru astfel încât să nu fiţi dezavantajat faţă de lucrătorii fără dizabilităţi. Această obligaţie se aplică doar în cazul în care angajatorul ştie că sunteţi o persoană cu dizabilităţi.

Este ilegală discriminarea celor care au un contract pe perioadă determinată sau cu timp parţial.

Discriminarea poate include un nivel inferior de remunerare sau termeni şi condiţii mai proaste decât în cazul altor lucrători sau lipsa accesului la o anumită poziţie.

Când cineva de la locul de muncă se comportă cu dumneavoastră într-un mod pe care îl consideraţi nepotrivit, iar comportamentul său este unul ostil, intimidant, umilitor sau ofensiv, inclusiv prin atenţie sexuală nedorită, acest lucru reprezintă ‘hărţuire’. Hărţuirea este condamnată de lege atunci când sunt vizate oricare din caracteristicile protejate.

Este de asemenea ilegală victimizarea dumneavoastră în urma depunerii unei plângeri referitoare la discriminare.

Este indicat să vă notaţi toate situaţiile de intimidare, hărţuire sau discriminare şi să păstraţi orice dovadă pertinentă deoarece veţi avea nevoie de aceste lucruri în cazul în care va trebui să depuneţi o plângere formală. Un sindicat vă poate consilia cu privire la modul în care puteţi depune o plângere formală.

Dacă aveţi o problemă la locul de muncă, un sindicat ar trebui să vă poată sprijini în soluţionarea acesteia. De asemenea, vă poate ajuta să înaintaţi o acţiune la Tribunalul Muncii.

Tribunalul Muncii reprezintă un tribunal special, responsabil de cazurile ce vizează raporturile de muncă. În general, Tribunalul nu vă va da înapoi locul de muncă, dar poate obliga angajatorul să vă plătească despăgubiri.

Este esenţial să obţineţi informaţii în legătură cu înaintarea unei acţiuni la Tribunal din partea sindicatului dumneavoastră sau la linia de asistenţă ACAS la numărul 0300 123 1100.  Trebuie să anunţaţi ACAS înainte de a vă adresa Tribunalului Muncii.  Aceştia vă vor pune la dispoziţie gratuit serviciul de ‘Conciliere anticipată’ care vă va oferi o serie de sfaturi.

Majoritatea plângerilor trebuie depuse în maxim trei luni calendaristice de la eveniment.

Leave a Comment

Your email address will not be published.