Tot ce trebuie sa stii atunci cand lucrezi in baza unui contract de munca pe perioada determinata

august 1, 2021 0 Comments

Anotimpul calduros te poate îndemna să cauti un job sezonier, pe litoral de exemplu și să închei un contract de munca pe perioada determinata. În  acest caz este bine să-ți cunoști drepturile și să știi cum să acționezi. Iată cele mai importante prevederi legale, dar și răspunsurile la întrebările despre contract de munca pe durata determinata.

Articolul 12 alin. 1 din Codul Muncii precizează că orice contract de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, se poate încheia și contract de munca pe perioada determinata, în condițiile expres prevăzute de lege.

În Codul Muncii, articolul 82,  alineatul 2, se specifică că acest contract se încheie numai în formă scrisă. Ca în cazul oricărui contract de muncă, trebuie să fie menționate drepturile și obligațiile atât ale angajatului, cât și ale angajatorului pe care trebuie să le parcurgi înainte de a-l semna. Verifică neapărat și dacă durata menționată în contract este cea discutată cu angajatorul.
Vestea bună este că un contract pe o perioadă determinată poate fi doar începutul colaborării tale cu un angajator (durata contractului poate fi prelungită până la 36 de luni) sau chiar poți trece la contract pe perioadă nedeterminată, cu acordul scris al părților. 

 Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, si după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

Între aceleași părți se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durata determinată.

Contractele individuale de muncă pe durata determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare. 

Așadar, 36 de luni este durata maximă pe care poate fi încheiat un contract pe durată determinată, conform articolului 84 din Codul Muncii. 

Situatii in care angajatorul poate sa iti solicite incheierea unui contract pe durata determinata:

  • înlocuiești un salariat care are contractul de muncă suspendat;
  • angajatorul își modifică temporar activitatea;
  • desfășori activități cu caracter sezonier;
  • urmează să te pensionezi pentru limita de vârstă în termen de 5 ani de la data angajării;
  • ocupi funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
  • ești pensionar și poți cumula pensia cu salariul;
  • în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe

Exista perioada de proba pentru contractele de munca pe perioada determinata?

Această perioadă este stabilită în funcție de perioada pe care este încheiat acest contract. Conform articolului 85 din Codul Muncii, salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Este drept sa fiu tratat diferit fata de angajatii cu un contract de munca pe perioada nedeterminata?

Codul Muncii reglementează acest aspect. În articolul 87, alineatul 1 se menționează că salariații cu contract individual cu contract de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. Același articol din Codul Muncii specifică și ce înseamnă salariat comparabil: (2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de muncă este incheiat pe durată nedeterminată și care desfășoară aceeași activitate sau una similară, în aceeași unitate, luând în considerare calificarea/aptitudinile profesionale.

Daca dupa perioada determinata, angajatorul vrea sa continuati colaborarea si sa treceti la un contact pe perioada nedeterminata, exista inca o perioada de proba?

În măsura în care contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată încetează ca urmare a ajungerii la termen (se împlinește termenul pentru care a fost încheiat), angajatorul are posibilitatea de a insera, într-un nou contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată, o nouă perioadă de probă. Această posibilitate există chiar dacă în fapt angajatul va presta, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, aceleași activități și va avea aceleași atribuții cu cele exercitate în baza contractului individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată și încetat.

Dacă, în schimb, durata contractului individual de muncă se modifică din durată determinată în durată nedeterminată, prin act adițional, o nouă perioadă de probă nu poate fi inserat,  atât timp cât nu se modifică funcția angajatului.

Daca lucrezi cu contract pe perioada determinata, ai drept la somaj?

Atât timp cât este îndeplinită condiția realizării stagiului de cotizare, de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj, o persoană a cărei contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată a încetat, ca urmare a ajungerii la termen a contractului, va beneficia de indemnizația de șomaj.

Ma pot angaja part-time pe un contract cu perioada determinata?

Prevederile Codului Muncii sunt cât se poate de clare în această privință și permit încadrarea salariaților cu fracțiune de normă pe durată determinată, în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Așadar, poți fi angajat pe durată determinată persoane în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

Pot să închei un contract de munca cu durata determinata cât timp mă aflu în concediu creștere copil? Contractul suspendat este la o altă companie și nu-mi doresc să închei colaborarea cu acea companie. Aș putea pierde indemnizația de creștere copil?

Poți lucra în baza unui contract de munca pe perioada determinata dacă respecți aceste prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei). Precizăm ca majorarea plafonului de la 3 la 5 indemnizații minime s-a realizat prin Legea 89/2019.

Contractul de muncă pe perioadă determinată îți oferă ocazia de a câștiga experiență, de a-ți completa veniturile și chiar poate fi începutul unei colaborări pe termen lung cu o companie. Reține că, prin încheierea acestui tip de contract, ai aceleași drepturi legale ca angajații cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, diferențele constând în durata contractului și în faptul că data de încheiere a raporturilor de muncă prevalează în situații precum șomaj tehnic, concedii, sarcină.

Leave a Comment

Your email address will not be published.